Tag Archive: tarot karte

Tarot kot orodje spoznavanja resnice, ki jo uči drevo življenja

Uporaba Tarota je starodavna. Originalni Tarot je slikovni prikaz kabalističnega Drevesa Življenja. Beseda “kabala” pomeni” ustno izročilo” in izvira iz predbiblijskih časov, preden so bile Besede zapisane. Drevo Življenja je shematski prikaz Univerzuma. Sestavljeno je iz desetih sefir (stanj zavesti) in iz poti, ki te Sfere povezujejo. Sefire so v štirih elementarnih barvah: ognju, vodi, zraku, zemlji. Simbol za ogenj so bakle, za vodo so kupe, za zrak meči in za zemljo diski. Dvorjani naseljujejo različna področja na Drevesiu Življenja.

Princese na primer, pripadajo deseti sefiri, ki je Zemlja. Tarot je sestavljen iz Velike in Male arkane ter iz dvorjanov. Velika arkana šteje enaindvajset adutov, ki so označeni z rimskimi števili od nič do enaindvajset. Mala arkana je sestavljena iz štirikrat desetih kart, ki prikazujejo deset Sefir, sestavljenih iz štirih elementov. Enice male arkane so Asi. Tako gre po vrsi: as mečev, as kup, as diskov, as bakel, pa vse do dol, najnižje sefire, ki predstavlja Zemljo, katere števila so desetice: desetka mečev, desetka diskov in tako naprej. Po starodavnem ustnem izročilu, naj bi se drevesa življenja nizala v neskončnost in tvorila kačo, ki požira svoj lasten rep. Desetica enega drevesa, postane enica naslednjega drevesa in tako naprej, v neskončnost kače, ki požira samo sebe. Če natančneje pogledamo razporeditev Sefir po drevesu življenja, bomo odkrili formulo, ki so jo s pridom uporabili duhovniki krščanstva, da bi zavedli ljudi in jih spremenili v ovce.

Drevo življenja namreč predstavlja tudi telo človeka. Na korenski čakri (presredek) je deseta Sefira, zemlja. Na desni rami je peta Sefira, katere ime je Moč. na levi rami je četrta Sefira, katere ime je Milost. Kraščanstvo je križanje uporabilo v povsem svoje namene, čeprav v osnovi predstavlja uravnovešenje sil znotraj človeka in vzpostavlja zavest povezanosti z univerzumom, kjer kraljestvo pripada vsakemo, že ob rojstvu.

Tarot kot orodje spoznavanja resnice, ki jo uči drevo življenja